>

Professionalisering in het onderwijs

Wat zien wij gebeuren…

Schoolbesturen faciliteren volop mogelijkheden voor professionals om zich te ontwikkelen. Extern via bijvoorbeeld opleidingen, trainingen, workshops, lezingen. Intern via collegiale consultatie, studiedagen en lerende netwerken. Veel van deze leeropbrengsten, maar ook bestaande expertise, bereiken slechts een deel van de organisatie. Daarom zoeken besturen volop naar manieren om expertise (breder) te kunnen delen.  

>

Lerende organisatie next level

Verduurzamen, versnellen en verbinden

Piex heeft een totaalconcept ontwikkeld voor schoolbesturen om het kennis delen te faciliteren. Vanuit drie componenten geven we invulling aan dit concept: productontwikkeling, de online academie en de procesbegeleiding. 

Dit geeft schoolorganisaties de mogelijkheid om verder te bouwen aan de lerende organisatie, waarin het breed benutten en delen van bestaande expertise centraal staat.

>

Onze partners

>

Wij geloven in de kracht van een netwerk!
Dit zijn de organisaties die hun expertise delen met Piex

>

*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>

>